Sme spoluzakladateľmi a spolurealizátormi
najväčšieho farmárskeho festivalu na Slovensku.

MnamFest
MnamFest dav ludi
MnamFest skakanie do sena
MnamFest kroje
MnamFest dobroty
MnamFest koč
Realizované
Analýza trhovej príležitosti    |     Pozicioning festivalu     |     Kompletná tvorba značky    |     Komunikačná stratégia a kreativita     |     PR      |     Direct mailing     |      Zabezpečenie sponzorov     |     Tvorba webu     |     Digi a sociálny marketing
Výsledok

Najväčší farmársky festival
na Slovensku.