Embassy of the Sun

Igor Brossmann so súhlasom NASA založil Veľvyslanectvo Slnka so sídlom na Lomnickom Štíte.
Jeho strategickým cieľom je zabezpečiť financovanie časti prevádzky charitatívnej organizácie DOBRÝ ANJEL.
age embassy of the sun
Výsledok
Projekt dočasne pozastavený
kvôli optimalizácii hlavných parametrov produktu.