Vývoj, návrh a realizácia projektu
na zabezpečenie financovania sociálnych štipendií.

web Bilgym
Výsledok

Zatiaľ sa podarilo vyzbierať
7001 €

k 18.05.2017

Projekt pomohol k získaniu grantu vo výške
1,1mil. $

Realizované
Branding     |     Web     |     Vizuály
Bilgym Be yourself Be togetherBilgym Be yourself Be together
Bilgym plagat
Bilgym plagat
Bilgym plagat
Bilgym plagat
Bilgym corporate design