ib.sk, igor brossmann, logo, svg, image, bilgym

2016

Vývoj, návrh a realizácia projektu

na zabezpečenie financovania sociálnych štipendií.

 

www.bilgym.sk/stipendijnyfond

Výsledok

Zatiaľ sa podarilo vyzbierať

7001 €

k 18.05.2017

Projekt pomohol k získaniu grantu vo výške

1,1mil. $

Realizované

Branding     |     Web     |     Vizuály

© 2008 - 2017 IGOR BROSSMANN s.r.o.

ib.sk, igor brossmann, logo
ib.sk, igor brossmann, logo, svg, image, bilgym
ib.sk, igor brossmann, logo
ib.sk, igor brossmann, logo